Afdrukken
Bedrijf
:
Sormac BV
Activiteiten
:
Software engineer
Markt/klant
:
Groente verwerkingsmachines
Projectbenoeming
:
Sla verwerkingslijn 2000 kg/h
Periode en duur
:
 Maart 2005-Juli 2005
Opdrachtstelling
:
Ontwikkelen en testen van nieuwe PLC –en HMI software voor een sla verwerkingslijn van 2000 kg/h
Hoe uitgevoerd?
:
Aan de hand van de functionele omschrijving en elektrische schema’s is de software ontwikkeld, getest en in bedrijf genomen.
De sla wordt aangevoerd, ontkernd, gewassen, gesneden, gewassen, gedroogd in een droogtunnel en gekoeld en getransporteerd naar de verpakkingsmachine.
Twee Siemens S7 PLC zijn via een bussysteem met elkaar gekoppeld. De visualisatie en bediening vindt plaats via twee TP270 10”schermen. De bediening is zeer bedieningsvriendelijk en is voor meerdere doeleinden toepasbaar.
Toegevoegde waarde Sormac
:
Door de proceskennis is de aangeleverde functionele beschrijving grondig aangepast, dit is de basis voor de uitvoering van toekomstige projecten.
Gebruikte middelen
:
Siemens S7, WinCC Flexible
Opgeleverd
:
November 2005